Tutaj jesteś: Wtorek, 31 maj Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

                           

                           

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Treść materiałów informacyjnych opracowana przez LGD Ujście Baryczy
Gmin Góra- Niechlów-Wąsosz
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania
19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER,
Poddziałania 19.1: „Wsparcie przygotowawcze”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności

Zaproszenie na walne
walne_2016
Plakat teatrzyk

Zapraszamy do konsultacji projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy.
Uwagi można przekazywać do punktu konsultacyjnego LSR mieszczącego się w biurze LGD – UMiG w Górze, pokój 200.

Ewaluacja i monitoring UB.pdf »

PLAN DZIAŁANIA.pdf »

Projekt LSR.pdf »

Projekt LSR.pdf »

plan komunikacji i uchwała.pdf »

11 zintegrowanie.pdf »

09-12-2015
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1.Otwarcie.
2.Wybór członków Rady LGD.
3.Przedstawienie projektu LSR dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022
4.Głosowanie nad przyjęciem projektu LSR
5.Wolne głosy.
6.Zamknięcie obrad.
 IV Jarmark Wyrobów Tradycyjnych
IV Adwentowym Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych

Regulamin jarmark 2015 »

Karta zgłoszenia 2015 »

30-11-2015
Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu celów i przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022
Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu celów i przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022
30-11-2015
Ankieta dla przedsiębiorców obszaru LGD Ujście Baryczy
Ankieta dla przedsiębiorców obszaru LGD Ujście Baryczy
09-11-2015
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023
Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia LGD UJŚCIE BARYCZY w Górze, ul. Mickiewicza 1 pokój 200 prowadzony jest punkt informacyjno - konsultacyjny ds. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD (gmina: Góra, Niechlów, Wąsosz) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i dzielenia się swoimi sugestiami, opiniami i pomysłami na każdym etapie przygotowania LSR. W biurze dostępne są już opracowane dotychczas wyniki spotkań, wyniki ankiet i fiszek projektowych.
Punkt konsultacyjny otwarty jest codziennie w godzinach 9.00 - 12.00.
04-11-2015
SPOTKANIE KONSULTACYJNE LSR
W dniu 29 października odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie określenia celów i wskaźników zawartych w nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. W trakcie konsultacji członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele wszystkich sektorów mieli możliwość zapoznać się z wypracowanymi podczas spotkań grupy roboczej celami ogólnymi, szczegółowymi, przedsięwzięciami i ich wskaźnikowaniem. Zebrano uwagi uczestników spotkania, które będą uwzględniane w dalszym procesie tworzenia nowej strategii rozwoju.
03-11-2015
KONSULTACJE PROJEKTU LSR
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ujście Baryczy serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia, lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, wszystkich, którym leży na sercu rozwój regionu do zgłaszania uwag i propozycji do wypracowanych przez grupę roboczą ds. opracowania LSR celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć. W załączeniu analiza SWOT oraz formularz zawierający cele i przedsięwzięcia. Można w nim umieścić własne propozycje i uwagi. Wypełnione formularze prosimy przesyłać mailem na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl lub składać osobiście w biurze LGD – Góra, ul. Mickiewicza 1/200.
03-11-2015
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD UJŚCIE BARYCZY
Na dzień 29.10.2015r. Zarząd LGD Ujście Baryczy zwołał nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. W programie zebrania znalazły się m.in. wybory członków Zarządu w związku ze złożonymi rezygnacjami. Walne Zebranie Członków przyjęło rezygnację
p. Haliny Mielnik z funkcji wiceprezesa Zarządu, p. Bronisława Pospiecha z funkcji sekretarza Zarządu oraz p. Marii Michty, p. Agaty Jankowskiej, ks. Tomasza Czabatora z funkcji członka Zarządu. Złożone rezygnacje wynikały z wyznaczenia przez włodarzy gmin innych przedstawicieli gmin, ze zmiany miejsca zamieszkania oraz z przyczyn osobistych. Prezes LGD Jolanta Wrotkowska podziękowała wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu za wspólną pracę w stowarzyszeniu.
W wyniku tajnych wyborów do Zarządu wybrano p. Lillę Różańską,
p. Tadeusza Otto oraz p. Grzegorza Kordiaka.
20-10-2015
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 29 października 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1.Otwarcie.
2.Sprawozdanie z prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.
3.Odwołanie Rady LGD w związku z zakończeniem okresu programowania PROW 2007-2013.
4.Zmiany w Zarządzie LGD w związku ze złożonymi rezygnacjami.
5.Weryfikacja członkowstwa w stowarzyszeniu.
6.Plany działalności LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.
7.Wolne głosy.
8.Zamknięcie obrad.
5-10-2015
PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
Trwają prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. Na przełomie sierpnia i w pierwszej dekadzie września odbyły się po 2 spotkania w każdej z gmin członkowskich LGD, na których zaproszeni mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii podczas moderowanych warsztatów diagnozowali obszar, jego problemy, atuty, mocne i słabe strony (przeprowadzali analizę SWOT obszaru) oraz planowali działania, cele do realizacji, wskazywali propozycje planu projektów priorytetowych.
11-09-2015
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowana przez społeczność lokalną podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w miesiącu sierpniu i wrześniu 2015. Poniżej do pobrania plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania nowej strategii wraz z opisem jej przygotowania.
LGD_spot
Konsultacyjne poświęcone tworzeniu nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju
11-08-2015
Ankieta PROW
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru do wypełnienia ankiety, która przysłuży się do określenia celów i obszarów rozwoju lokalnego w nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022.
Spotkanie konsultacyjne
03-07-2015
V Jubileuszowy Rajd rowerowy
W 21 czerwca LGD zorganizowało spartakiadę rodzinną, której elementami składowymi były: V Jubileuszowy Rajd rowerowy Ujściem Baryczy, marsz nordic walking i biegi przełajowe. Jak co roku w zmaganiach sportowych wzięły udział całe rodziny członków i sympatyków stowarzyszenia.
03-07-2015
Konferencja LGD
Dnia 22 czerwca 2015r. w Resaturacji „Rosette” w Górze obyła się konferencja podsumowująca PROW 2007-2013 i jego realizację na obszarze działania LGD „Ujście Baryczy”.
W konferencji, na zaproszenie Prezes Zarządu Jolanty Wrotkowskiej, wzięły udział władze gmin członkowskich, członkowie organów statutowych stowarzyszenia (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej), członkowie i sympatycy LGD.
RAJD ROWEROWY UJŚCIEM BARYCZY

Regulamin Rajdu Rowerowego 2015 »

Program rajdu i trasa 2015 »

Karta zgłoszenia udziału w rajdzie 2015 »

Angelika
10-04-2015
Mieszkam na wsi - TVP Wrocław
W dniu 27.03.2015 roku na obszarze LGD Ujście Baryczy gościliśmy ekipę TVP Wrocław, która realizowała program z cyklu: Mieszkam na wsi, dotyczący naszego regionu. Celem programu była promocja obszaru działania LGD ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki funduszom PROW 2007-2013, program LEADER, za pośrednictwem naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania.
Życzenia
PLAKAT_VI
Plakat Jarmark
27-11-2014
WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
Dnia 26.11.2014r. 15 osobowa grupa miejscowych artystów i rękodzielników wzięła udział w warsztatach ceramicznych, w wyniku których powstała przepiękna biżuteria gliniana. Na kolejnym spotkaniu wypalona w piecu biżuteria będzie przez uczestników warsztatów szkliwiona i dekorowana. Swoje dzieła uczestnicy zaprezentują podczas III Adwentowego Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych w Górze dnia 14 grudnia 2014r.
27-11-2014
JESIENNE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
W dniach 22 – 23 listopada 2014 odbyła się jesienna edycja warsztatów fotograficznych „Krajobrazy Ujścia Baryczy”, w których każdego dnia 20-osobowa grupa pasjonatów fotografii przemierzała tereny LGD w poszukiwaniu inspirujących miejsc i obiektów. W kolejnych miesiącach czeka nas jeszcze jedna edycja warsztatów – zimowa, a po niej LGD planuje wydać album z najpiękniejszymi fotografiami jesienno – zimowymi – „Krajobrazy Ujścia Baryczy – cz.2”.
Jarmark III

Regulamin Jarmark III »

Karta zgłoszenia Jarmark »

14-11-2014
OTWARCIA SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH
W dniach 12 – 13 listopada uroczyście otwarto siłownie napowietrzne w Górze
i w Wąsoszu zrealizowane w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.
Na zaproszenie Prezesa Zarządu LGD Jolanty Wrotkowskiej w uroczystościach uczestniczyły władze miast, członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele miejscowych organizacji i stowarzyszeń, sympatycy stowarzyszenia, młodzież i osoby preferujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

PROGRAM WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH _ JESIEŃ W UJŚCIU BARYCZY.docx »

20-10-2014
Z wizytą w LGD QWSI
W dniach 14 – 15.10.2014r. grupa członków, sympatyków LGD oraz osób zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnych społeczności wzięła udział w wizycie studyjnej po obszarze działania LGD Qwsi. Tematem przewodnim wyjazdu było wykorzystanie lokalnych zasobów w rozwój turystyki przy wykorzystaniu środków unijnych.
13-10-2014
SPOTKANIE PROMUJĄCE PUBLIKACJE: „LGD UJŚCIE BARYCZY – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO GMINACH GÓRA – NIECHLÓW – WĄSOSZ” ORAZ ALBUM FOTOGRAFICZNY „KRAJOBRAZY UJŚCIA BARYCZY”
Dnia 10.10.2014r. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło się spotkanie promujące dwie publikacje wydane w ostatnim okresie przez Lokalną Grupę Działania „Ujście Baryczy”, a mianowicie przewodnik turystyczny oraz album fotograficzny.
nieczynne
festiwal_dyni
Przewodnik turystyczny
Wyjazd studyjny
16-09-2014
Promocja LGD na dożynkach gminnych
Przedstawiciele LGD jak co roku wzięli udział w dożynkach organizowanych przez gminy członkowskie LGD. W niedzielę 07.09.2014r. promowaliśmy obszar LGD na dożynkach gminnych w Niechlowie, a w sobotę 13.09.2014r. swoje stoisko promocyjne prezentowaliśmy w Sławęcicach na dożynkach gminy Góra. W namiocie LGD swoje miejsce znalazły także inne organizację z terenu - Klub Esperanto i Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz lokalni rękodzielnicy.
10-09-2014
ZAPYTANIE O CENĘ
LGD Ujście Baryczy, gm. Góra, woj. dolnośląskie zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia dotyczącego wykonania usługi:
Transport stoiska wystawienniczego na dożynki gminne Sławęcicach (gm.Góra) oraz wystrój stoiska promocyjnego
3-09-2014
Podpisanie umów i przekazanie placów budowy
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" informuje, że w dniu 02-09-2014r. nastąpiło podpisanie umów i przekazanie placów budowy pod realizację 2 inwestycji w ramach projektu "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY" objętego PROW 2007-2013.
Wykonawcą siłowni napowietrznych w miejscowościach: Góra i Wąsosz jest firma HAGEN POLSKA Sp.z o.o z Olkusza.
Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2014 r.
3-09-2014
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" informuje, że w dniu 29-08-2014r. podpisana została kolejna umowa przyznania pomocy w ramach projektu "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY" objętego PROW 2007-2013.
Partnerami projektu są Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz oraz "Partnerstwo Sowiogórskie"
Operacja pn. "Turystyka Orężem Regionu" obejmie inwestycje we wszystkich Gminach obydwu Partnerów. Blisko 200 000,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę budowę wiaty, wieży widokowo-obserwacyjnej i 2 siłowni napowietrznych na obszarze LGD "Ujścia Baryczy" oraz 19 wiat turystycznych na terenie LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego".
15-09-2014
Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,
Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,
Numer ogłoszenia: 176401 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
15-07-2014
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Małe projekty”
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Małe projekty”
15-07-2014
RAJD ROWEROWY I SPARTAKIADA RODZINNA
W sobotę 28.06.2014 po raz kolejny liczna grupa członków i sympatyków LGD wyruszyła na trasę czwartego już rajdu rowerowego. Przy sprzyjających warunkach pogodowych udaliśmy się do wiaty na leśnej ścieżce dydaktyczno – turystycznej w okolicach Sułkowa, gdzie przy ognisku rozegraliśmy rodzinne konkurencje sportowe.
Po wspólnej biesiadzie i zabawie udaliśmy się drogą leśną do Strumyka, a stamtąd do Góry.
15-07-2014
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
W dniach 23-25.05.2014 oraz 13-14.06.2014 dwudziestoosobowa grupa członków i sympatyków LGD wzięła udział w plenerowych warsztatach fotograficznych, które poprowadził znany przyrodnik – fotograf Pan Grzegorz Bobrowicz. Odwiedziliśmy wiele ciekawych i atrakcyjnych przyrodniczo i architektonicznie miejsc, uczyliśmy się fotografować w różnych warunkach pogodowych i na różnych wysokościach. Wymiernym efektem warsztatów są niesamowite zdjęcia obrazujące piękno terenu LGD, które zostaną wydane w formie albumu „Krajobrazy Ujścia Baryczy”.
Lato w krainie UJŚCIE BARYCZY

WARSZTATY FOTO czerwiec.pdf »

Smaki Regionu

Regulamin konkursu kulinarnego.doc »

06-06-2014
KOLOROWANKA O UJŚCIU BARYCZY
Górowski rynek wydawniczy wzbogacił się o nową publikację jaką jest „Kolorowanka o Ujściu Baryczy”, książeczka przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców regionu. Wydawcą kolorowanki jest Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy natomiast Biblioteka Miejska w Górze współpracowała przy realizacji zadania. Pomysłodawcą projektu oraz osobą odpowiedzialną za opracowanie kolorowanki jest Jolanta Wrotkowska – Prezes LGD Ujście Baryczy.
26-05-2014
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
12-05-2014
Wizyta studyjna w Krainie Wygasłych Wulkanów
W dniach 8 – 9.05.2014 osiemnastoosobowa grupa przedstawicieli LGD Ujście Baryczy – członków, sympatyków i lokalnych liderów wizytowała na obszarze działania LGD Partnerstwo Kaczawskie. Poznaliśmy ofertę turystyczną Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie - najpiękniejszej dolnośląskiej wsi 2011 , odwiedziliśmy pasiekę „Na Malinowym Wzgórzu” (gospodarzowi p. Andrzejowi dziękujemy za poświęcenie w ratowaniu Miodu Dębnego J), orkiszowe gospodarstwo ekologiczne we wsi Radzimowice (gdzie spotkaliśmy naszego sicińskiego krajana – p. Marka – „świat jest jednak mały” J), stworzyliśmy przepiękne produkty gliniane podczas warsztatów w Pracowni Ceramicznej Rodziny Rudnickich (były misy, talerze, popielniczki – dla niepalących J i jedyne w swoim rodzaju numerki na dom J), zintegrowaliśmy się na nartach i dźwigając rannych J, poszukiwaliśmy agatów w czasie warsztatów terenowych „Geologiczny raj” (dzięki p. Piotrowi wracaliśmy z „Piekiełka”
z pełnymi siatami J), zwiedziliśmy piękny zabytkowy kościół w Świerzawie i Zamek na wulkanie
w Grodźcu (p. Kasztelan Zenon był chyba naszą główną atrakcją J ).
06-05-2014
Biuro LGD w dniach 8 – 9 maja 2014r. będzie nieczynne
Informujemy, że w związku z wyjazdem studyjnym
Biuro LGD w dniach 8 – 9 maja 2014r. będzie nieczynne.
06-05-2014
PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ DO KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW – OBSZAR DZIAŁANIA PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO
PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ DO KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW – OBSZAR DZIAŁANIA PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO
8 – 9 MAJA 2014 r.
06-05-2014
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
29-04-2014
Walne Zebranie Członków w Sułowie Wielkim
W dniu 25.04.2014r. w Sułowie Wielkim odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ujście Baryczy, a po nim spotkanie promocyjno – integracyjne na temat walorów turystycznych i krajobrazowych terenów LGD.
Walne Zebranie Członków prowadzone przez p. Prezes Jolantę Wrotkowską odbyło się w domku myśliwskim, który został udostępniony nieodpłatnie przez Koło Łowieckie Rogacz. Walne zebranie członków przychyliło się do wniosku Komisji Rewizyjnej
i jednogłośnie udzieliło Zarządowi LGD absolutorium za rok 2013.
Warsztaty fotograficzne

Program warsztatów fotograficznych »

Regulamin warsztatów fotograficznych.doc »

17-04-2014
LGD PARTNERSTWO KACZAWSKIE
LGD „UJŚCIE BARYCZY”
ZAPRASZA LOKALNYCH LIDERÓW
NA DWUDNIOWY
WYJAZD STUDYJNY
15-04-2014
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 25 kwietnia 2014 roku o godz. 1500 w Sułowie Wielkim (domek myśliwski).
11-04-2014
,,KOLOROWANKA DLA DZIECI - ZABYTKI I PRZYRODA OBSZARU LGD UJŚCIE BARYCZY'' - PODSUMOWANIE KONKURSU
LGD „Ujście Baryczy” oraz Biblioteka Miejska w Górze zorganizowały dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny „Kolorowanka dla dzieci – zabytki i przyroda obszaru LGD Ujście Baryczy”. Konkurs był jednym z etapów projektu, którego głównym celem będzie wydanie ponad trzy...

03-04-2014
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO POPRZEZ PUBLIKACJĘOGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na wydanie przewodnika po obszarzeLokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”
01-04-2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
wydanie przewodnika po obszarzeLokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”
27-03-2014
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOLOROWANKA DLA DZIECI – ZABYTKI I PRZYRODA OBSZARU LGD UJŚCIE BARYCZY”
W dniu 24.03.2014r. w siedzibie LGD Ujście Baryczy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, składającej się z przedstawicieli Biblioteki Miejskiej w Górze oraz LGD.
Wpłynęło na konkurs 112 prac, nagrodzono 9 prac w trzech kategoriach wiekowych oraz przyznano 9 wyróżnień.
11-03-2014
Nabór wniosków 2014
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłasza konkursy.
06-03-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

1.wykonania opracowania dot. walorów historyczno-krajobrazowych obszaru Ujścia Baryczy.
Opracowanie powinno zawierać opisy tras rowerowych, tras do nordic walking, kajakowych, opisy walorów turystycznych i krajobrazowych na obszarze LGD. Przebieg tras powinien być naniesiony na podkłady mapowe. Opracowanie zostanie wykorzystane na potrzeby wydania przewodnika turystycznego po Ujściu Baryczy.
Objętość opracowania – 20 stron A4, wielkość czcionki 12, mapa
kolorowanka

Regulamin konkursu KOLOROWANKA »

foto_kon
30-01-2014
Targi Rzemiosła w Cottbus
W dniu 25.01.2014 członkowie stowarzyszenia wraz z zespołem ludowym „Wronowianki” promowali obszar LGD Ujście Baryczy na 24. Targach Rzemiosła w Cottbus (Niemcy).
zakonczenie
lgd_kon
18-12-2013
II ADWENTOWY JARMARK WYROBÓW TRADYCYJNYCH
15.12.2013r. na targowisku miejskim w Górze po raz kolejny odbył się Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych organizowany przez LGD Ujście Baryczy przy pomocy Domu Kultury w Górze. Swoje produkty wystawili miejscowi rękodzielnicy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy.
11-12-2013
Nabór wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
15-11-2013
II Jarmark Adwentowy
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do wzięcia udziału w II Jarmarku Adwentowym Wyrobów Tradycyjnych, który odbędzie się 15 grudnia 2013r. na Targowisku Miejskim.
8-11-2013
Wieczór Marcinowy
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do udziału w Wieczorze Marcinowym 10.11.2013 (niedziela) w Sicinach. Zapewniamy bezpłatny transport. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji w biurze, tel. 65 544 36 40.
31-10-2013
WYJAZD STUDYJNY DO WRZOSOWEJ KRAINY
29.10.2013r. trzydziestoosobowa grupa członków i sympatyków LGD, lokalnych liderów wiejskich wzięła udział w wizycie studyjnej do Wrzosowej Krainy. Odwiedziliśmy siedzibę LGD „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie, gdzie członek zarządu p. Krzysztof Szustka zapoznał nas historią powstania, zakresem działania Fundacji oraz LGD, z zasadami tworzenia i funkcjonowania ekomuzeum, wsi tematycznych, a także z przykładami dobrych praktyk w ramach PROW.
30-10-2013
WARSZTATY PT. „POTENCJAŁ TURYSTYCZNY REGIONU – TRASY NORDIC WALKING”
Dnia 26.10.2013 w niezwykle sprzyjających jak na tę porę roku warunkach pogodowych LGD „Ujście Baryczy”
we współpracy z Panią sołtys Bronowa Moniką Przybylską zorganizowało warsztaty pt. „Potencjał turystyczny regionu – trasy nordic walking”. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami projektowania, oznaczania, tworzenia tras oraz profesjonalnie przeszkoleni w technice nordic walking przez Panią Lucynę Sozańską – instruktorkę, międzynarodowego sędziego i wicemistrzynię świata.
5-09-2013
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Małe projekty”
1-08-2013
Nabór wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
30-07-2013
Piękno kościołów w Wągrodzie i Żabinie
W niedzielę 28.07.2013 grupa członków i sympatyków LGD odkryła piękno kościołów
w Wągrodzie i Żabinie w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Bardzo dziękujemy ks. Stanisławowi Długowskiemu – proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła w Żabinie za ciepłe przyjęcie i gościnność oraz Pani Eli Maćkowskiej i Panu Zbyszkowi Mikolukowi za rzetelną prelekcję historyczno – architektonicz
03-07-2013
KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ
LGD Ujście Baryczy wraz z Towarzystwem Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na :
KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ –
specjalność TURYSTYKA KAJAKOWA
w dniach 23-24.07.2013 r.
01-07-2013
RAJD ROWEROWY 2013
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Rajdu Rowerowego Ujściem Baryczy i Spartakiady Rodzinnej, które odbyły się w dniu 29.06.2013r. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

21-06-2013
Spływ 15.06.2013 r.
W dniu 15.06.2013 r. grupa członków i sympatyków LGD Ujście Baryczy pokonała trasę kajakową w Wąsosza do Osetna.
Spływ zorganizowaliśmy wspólnie w Zespołem Placówek Kultury w Wąsoszu , który udostępnił nam nieodpłatnie swoje kajaki – Dziękujemy!
24-04-2013
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW W RAMACH V NABORU
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW W RAMACH V NABORU
19-04-2013
Zamieszanie na polanie
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zachęca do zagłosowania na film
pt. „Zamieszanie na polanie”, http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl/2012/konkurs/index.php?m=yt-video&v=WpYphssfqvA
przygotowany przez Baterian z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, który bierze udział w konkursie „Drugie życie elektrośmieci”.
19-04-2013
Zakończenie naboru
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz informuje, że w wyniku zakończenia naboru V na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wpłynęły następujące wnioski:
19-03-2013
Szkolenie przed naborem wniosków - 12.03.2013 r
W związku z ogłoszonym naborem wniosków, w dniu 12 i 14.03.2013 Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” przeprowadziła szkolenia aktywizacyjne dla potencjalnych beneficjentów następujących działań:
·różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- środki na dofinansowanie
·tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - środki na dofinansowanie
·małe projekty - środki na dofinansowanie
·odnowa i rozwój wsi
19-03-2013
Walne zebranie członków LGD Ujście Baryczy - 07.03.2013
W dniu 07.03.2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”. Prezes Jolanta Wrotkowska przedstawiła zebranym prezentację obejmującą różne rodzaje działalności i aktywności LGD w roku ubiegłym, m.in. cykl spotkań „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, II Rajd rowerowy Ujściem Baryczy i spływ kajakowy, wystawa „Piękno odzyskane”
w Osetnie, warsztaty rękodzielnicze, I Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych, III i IV nabór wniosków, udział w imprezie Oblężenie Klasztoru w Lubiążu, udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych
25-02-2013
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
30-01-2013
Sprawozdanie z Debaty

W dniu 7.12.2012 r. w siedzibie LGD Ujście Baryczy odbyło się spotkanie – debata pt.: Zwiększenie społecznego zaangażowania biznesu w partnerstwach i organizacjach pozarządowych z Obszarów Dolnego Śląska. W spotkaniu wzięli udział górowscy przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na ankietę skierowaną do osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania LGD Ujście Baryczy. Spotkanie prowadziła prezes Stowarzyszenia Jolanta Wrotkowska i dotyczyło ono współpracy LGD z sektorem gospodarczym, angażowania się w zadania realizowane przez LGD oraz uczestnictwa w I Jarmarku Adwentowym Wyrobów Tradycyjnych, który miał zapoczątkować współpracę z górowskimi przedsiębiorcami.
13-12-2012
I Jarmark Adwentowy Wyrobów Tradycyjnych
W dniu 09.12.2012 na Miejskim Targowisku w Górze odbył się I Jarmark
Adwentowy Wyrobów Tradycyjnych. LGD Ujście Baryczy wraz z Domem Kultury w
Górze podjęły się organizacji jarmarku z nadzieją, że znajdzie on odbiorców
wśród mieszkańców regionu i wystawców.
20-11-2012
I Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych - informacja dla wystawców
LGD Ujście Baryczy oraz Dom Kultury w Górze zapraszają chętnych do wzięcia udziału w I Adwentowym Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych, który odbędzie się 9 grudnia 2012 roku na Targowisku Miejskim w Górze. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.ujsciebaryczy.pl
14-11-2012
Wyniki IV naboru wniosków
Zarząd LGD Ujście Baryczy przedstawia wyniki IV naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 10.10.2012 r. do 30.10.2012 r. w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty.
Budżet IV naboru wynosił:
- Odnowa i rozwój wsi – 251 177,74 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 132 102,00 zł
- Małe Projekty – 255 692,55 zł
14-09-2012
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
10-09-2012
Cudze chwalicie, swego nie znacie
W dniu 9 września 2012 roku Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” wraz ze Stowarzyszeniem Siedmiu z Sicin zorganizowała spotkanie informacyjne na temat walorów turystycznych obszaru LGD. Tym razem uczestnicy spotkania realizowanego pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie znacie” skorzystali z gościnności Parafii w Sicinach.
10-09-2012
Dożynki Parafialne w Osetnie
Dożynki Parafialne w Osetnie i wystawa zdjęć poświęcona remontowi Kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Osetnie przeprowadzonego z udziałem środków z LGD Ujscie BAryczy - 09.09.2012
5-09-2012
Utworzyli stoisko promocyjne
Członkowie stowarzyszenia LGD Ujście Baryczy oraz Stowarzyszenia Siedmiu z Sicin utworzyli stoisko promocyjne na imprezie plenerowej pt.: Oblężenie klasztoru, która odbyła się w dniu 01.09.2012 w Lubiążu. Organizacja stoiska, było odpowiedzią na zaproszenie skierowane do Lokalnej Grupy przez zaprzyjaźnione LGD Łęgi Odrzańskie – organizatorów imprezy.
21-08-2012
Biuletyn Ujscie Baryczy nr 1
Biuletyn Ujscie Baryczy nr 1
20-08-2012
Spotkanie informacyjne na temat walorów turystycznych obszaru LGD - Sułów Wielki
Spotkanie informacyjne na temat walorów turystycznych obszaru LGD - Sułów Wielki
26-07-2012
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
zaprasza na drugie spotkanie z cyklu
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
19 sierpnia 2012 roku, godz. 12.30 w Sułowie Wielkim, gm.Wąsosz
14-06-2012
II Rajd Rowerowy Ujściem Baryczy oraz Spływ Kajakowy
W dniu 03.06.2012 LGD Ujście Baryczy przeprowadziło 2 imprezy promujące obszar działania Lokalnej Grupy – II Rajd Rowerowy Ujściem Baryczy oraz Spływ Kajakowy. W rajdzie brały udział 3 grupy – górowska, niechlowska i wąsoska, których trasy zbiegły się na mecie, na boisku wiejskim w Oset...

25-04-2012
Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków
30-03-2012
Walne Zebranie Członków
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 13 kwietnia 2012 roku na godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.
29-03-2012
Wyniki III naboru wniosków
Zarząd LGD Ujście Baryczy przedstawia wyniki III naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 01.03.2012 do 20.03.2012r. w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty.
Budżet III naboru wynosił:
- Odnowa i rozwój wsi – 900 000,00 zł
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 240 000,00 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 232 102,00 zł
- Małe Projekty – 500 000,00 zł
21-03-2012
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III
6-02-2012
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:

11-01-2012
Rusza nabór wniosków
Termin naboru wniosków w LGD Ujście Baryczy: 01.03.2012 – 20.03.2012
29-11-2011
LGD Ujście Baryczy odwiedziła ekipa TVP INFO
W dniu 27.11.2011 r. obszar LGD Ujście Baryczy odwiedziła ekipa TVP INFO. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizowany był jeden z odcinków programu „Mieszkam na wsi” poświęcony naszemu stowarzyszeniu.
03-11-2011
Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Natura-nasze bogactwo”
Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Natura-nasze bogactwo” organizowanego
przez
LGD „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz

Laureatów konkursu zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
i dyplomów w dniu 08.11.2011 o godz.13.30 w Sali klubowej DK w Górze.
02-11-2011
Zaproszenie na Konferencje przyrodniczą
Zaproszenie na Konferencje przyrodniczą 8 listopada 2011 r.
28-10-2011
UWAGA! Przedłużamy termin złożenia prac na konkurs fotograficzny „Natura – nasze bogactwo”
UWAGA! Przedłużamy termin złożenia prac na konkurs fotograficzny „Natura – nasze bogactwo” .

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficznym „Natura – nasze bogactwo” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje, że termin składania prac zostaje przedłużony do dnia 2 listopada 2011r. (środa) do godz. 1200.
05-10-2011
Konkurs fotograficzny
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.: „NATURA - nasze bogactwo”, organizowanym w terminie od 10.10.2011r. do 28.10.2011r. przez Zarząd Stowarzyszenia.
20-09-2011
Walne Zebranie Członków 29 września 2011
ZAPROSZENIE

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 29 września 2011 roku na godz. 1400 w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
10-07-2011
Rajd rowerowy Ujściem Baryczy
Dnia 10 lipca 2011r. LGD Ujście Baryczy zorganizowało Rajd rowerowy Ujściem Baryczy. Mimo zapowiadającej się rankiem pochmurnej pogody, uczestnicy rajdu nie zawiedli i licznie stawili się na miejsca startu. Łącznie w rajdzie wzięło udział 71 osób (46 osób w grupie górowskiej, 12 w grupie niechlowskiej i 13 w grupie wąsoskiej). Najmłodszy uczestnik rajdowych zmagań miał 4 lata, a najstarszy 82. Do pokonania uczestnicy rajdu mieli 30,5 km (grupa górowska), 24,5 km (grupa niechlowska), 19 km (grupa wąsoska). Na mecie, która znajdowała się na stadionie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, na wszystkich czekał ciepły posiłek oraz mnóstwo atrakcji. Rozegrano 4 konkurencje sprawnościowe na rowerach. Zwycięzcami poszczególnych konkurencji byli: Dawid Żmiejewski (kto wolniej), Małgorzata Głowiak (slalom rowerowy), Krzysztof Uściło (rzut do celu), Paweł Tutak (strzały do bramki). Wśród uczestników rajdu rozlosowano 20 bonów na kask rowerowy oraz główną nagrodę w postaci bonu na zakup roweru o wartości 500 zł, którego sponsorem był Bank Spółdzielczy we Wschowie.
06-06-2011
Rajd Rowerowy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu 03.07.2011r. Rajd Rowerowy „Ujściem Baryczy” został przełożony na dzień 10.07.2011r. Pozostałe okoliczności rajdu pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie!
30-05-2011
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR – ODNOWA I ROZWÓJ WSI
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR – ODNOWA I ROZWÓJ WSI
30-05-2011
Lokalne Kryteria Wyboru
Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji: MAŁE PROJEKTY
11-05-2011
Zakończenie konkursu
W dniu 10 maja br. o godz. 1200 zakończył się konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty,
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ,
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
06-05-2011
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 29 KWIETNIA
W dniu 29 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”, którego głównym punktem porządku obrad było absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia za rok 2010.
06-05-2011
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 15 KWIETNIA
W dniu 15 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za rok 2010 oraz zmiany w osobowym składzie Zarządu i Rady stowarzyszenia.
19-04-2011
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz na dzień 29 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w sali narad nr 110, I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
31-03-2011
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godz. 10:00
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.
18-03-2011
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 180 000,00 zł
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- limit dostępnych środków : 250 000,00 zł
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 80 000,00 zł
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- limit dostępnych środków: 80 000,00 zł
23-02-2011
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.
W dniu 31 stycznia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD, omówienie działalności stowarzyszenia w 2011r. oraz ważne kwestie zmian w osobowym składzie zarządu.
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia podjęło uchwałę o wygaśnięciu mandatu Prezesa Zarządu w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Otto z pełnienia tej funkcji oraz uchwałę w sprawie wyboru na członka Zarządu Pani Jolanty Wrotkowskiej – kierownika biura LGD. Członek Zarządu Pani Teresa Frączkiewicz w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała Panu Tadeuszowi Otto za organizację działalności LGD, za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wyrażając przy tym nadzieję na dalszą współpracę w ramach stowarzyszenia.
21-01-2011
Pierwsze posiedzenia władz LGD w 2011 roku
Zarząd LGD „Ujście Baryczy” zebrany na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br. postanowił o głoszeniu naboru na stanowisko sekretarki w biurze LGD w wymiarze ½ etatu. Postanowiono także o zwołaniu na dzień 31 stycznia br. Walnego Zebrania Członków.
15-12-2010
Zmiana statutu i plany na rok 2011 LGD ,,Ujście Baryczy''
Na drugim w br. walnym zebraniu zgromadzili się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, której Gmina Góra jest członkiem. Zebranie odbyło się w dniu 14 grudnia. Głównym punktem obrad była zmiana statutu stowarzyszenia. Przyjęte zmiany dotyczyły między innymi uregulowania kwestii wygaśnięcia mandatu członków władz stowarzyszenia, gdyż dotychczas obowiązujący statut milczał na ten temat. Doprecyzowano także sprawę udzielania Zarządowi absolutorium; przede wszystkim zdefiniowano czym jest absolutorium, za jaki okres i w jakim terminie powinno zostać udzielone oraz sprecyzowano, że absolutorium udzielane jest bezwzględną większością głosów. Ponadto, w związku z zapowiedzianą Prezesa Zarządu Tadeusza Otto rezygnacji z pełnionej funkcji ze względu na liczne obowiązki zawodowe, które nie pozwalają mu na dalsze kierowanie stowarzyszeniem, wprowadzono regulację dotyczącą możliwości zatrudnienia Prezesa Zarządu.
02-07-2010
Walne Zebranie Członków LGD
W dniu 1 lipca członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” spotkali się na Walnym Zebraniu Członków. Posiedzenie jak zawsze rozpoczęło się od informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu Tadeusza Otto o działalności w LGD w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 2 grudnia 2009 roku.
Jak poinformował Prezes, w okresie tym Zarząd zbierał się na 4. posiedzeniach.
31-03-2010
Wspólne posiedzenie władz LGD „Ujście Baryczy”
W dniu 12 marca odbyło się wspólne posiedzenie władz LGD „Ujście Baryczy” poinformowanie członków stowarzyszenia o bieżącej działalności LGD oraz określenie planów na przyszłość.

Prowadzący posiedzenie władz LGD Prezes Zarządu Tadeusz Otto przypomniał, że jesteśmy w okresie naboru wniosków, który kończy się 25 marca. Wymaga to podniesienia aktywności Rady i przygotowania się do rozpatrywania wniosków złożonych w biurze LGD.
Prezes zwrócił też uwagę na dużą odpowiedzialność Komisji Rewizyjnej za działalność LGD szczególnie w zakresie prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. Zgodnie bowiem ze Strategią, to na Komisji Rewizyjnej ciąży obowiązek dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. Poinformował także o zamiarze Zarządu zwołania w kwietniu Walnego Zebrania Członków, na którym pod głosowanie poddawany będzie wniosek w sprawie absolutorium, który przygotować ma Komisja Rewizyjna.
03-03-2010
Rusza pierwszy nabór wniosków
Samorząd Województwa Dolnośląskiego opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” dotyczące pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane od 1 marca do 25 marca 2010 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania mającej siedzibę w Górze, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 200 (II piętro). Ogłoszenie o naborze zamieszczone jest także na naszej stronie internetowej w zakładce: NABÓR WNIOSKÓW. Biuro Lokalnej Grupy Działania udziela nieodpłatne porady w zakresie sporządzania wniosków. Wiedzę na ten temat można także uzyskać podczas szkoleń aktywizacyjnych.