Tutaj jesteś: Aktualności » PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

                   

PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

Trwają prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. 27 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin członkowskich poświęcone planom na nową strategię a w pierwszej dekadzie września odbyły się po 2 spotkania w każdej z gmin członkowskich LGD, na których zaproszeni mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii podczas moderowanych warsztatów diagnozowali obszar, jego problemy, atuty, mocne i słabe strony (przeprowadzali analizę SWOT obszaru) oraz planowali działania, cele do realizacji, wskazywali propozycje planu projektów priorytetowych.

Następnie do pracy przystąpiła grupa robocza ds. opracowania strategii, która na spotkaniach w dniach 15.09., 18.09., 22.09., 24.09.2015r. opracowała analizę SWOT obszaru, stworzyła listę zdiagnozowanych problemów w połączeniu z ich przyczynami, wypracowała propozycję celów strategii, przedsięwzięć i wskaźników do ich realizacji.

Kolejnym etapem konsultacji społecznych w sprawie nowej strategii było zorganizowane przez LGD w dniu 30.09.2015r. Forum Lokalne, na którym Prezes LGD Jolanta Wrotkowska przedstawiła zebranym raport z dotychczasowych prac nad strategią. Przedyskutowano z obecnymi na forum opracowaną analizę diagnostyczną obszaru i wytyczone kierunki działania, którymi zająć miałoby się LGD w nowej perspektywie PROW 2014-2020.

Wypracowana podczas całego procesu nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Ujścia Baryczy będzie przestawiona w październiku do akceptacji Walnego Zebrania Członków LGD Ujście Baryczy.