Tutaj jesteś: Aktualności » Szkolenie przed naborem wniosków » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Szkolenie przed naborem wniosków

W związku z ogłoszonym naborem wniosków, w dniu 12 i 14.03.2013 Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” przeprowadziła szkolenia aktywizacyjne dla potencjalnych beneficjentów następujących działań: 

·         różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej- środki na dofinansowanie

·         tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - środki na dofinansowanie

·         małe projekty - środki na dofinansowanie

·         odnowa i rozwój wsi

Szkolenia prowadził p. Bartłomiej Raczek oraz prezes LGD p. Jolanta Wrotkowska.
Omówione zostały zasady dofinansowania, limity środków, procedura oceny wniosku, realizacja i rozliczenie działania. 

Składane wnioski muszą swoim zakresem odpowiadać Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest dokumentem ramowym Stowarzyszenia

Cele strategii dotyczą trzech płaszczyzn:

1.      turystyka i promocja regionu,

2.      gospodarka i usługi lokalne,

3.      kapitał społeczny i aktywizacja mieszkańców.

Cele ogólne zawarte w LSR:

·         rozwój turystyki oraz promocja regionu w oparciu o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ujścia Baryczy

·         różnicowanie gospodarki obszaru i rozwój działalności usługowej na obszarach wiejskich

·         wzmocnienie kapitału społecznego przez aktywizację i integrację mieszkańców oraz podnoszenie ich kwalifikacji

Każdy z celów ogólnych opisany jest kilkoma celami szczegółowymi, które zawarte  są w LSR.

Ważne jest, by planując przedsięwzięcie opierać się na Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ dofinansowany może być tylko taki projekt, który wpisuje się w co najmniej jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy i jedno przedsięwzięcie. Nie istnieje możliwość dofinansowania projektów, które swoim zakresem wykraczają poza LSR.

Nabór 5 odbędzie się  w dniach 04-18.04.2013r.

Biuro LGD udziela wszelkich informacji dotyczących możliwości dofinansowania przedsięwzięć, wyboru odpowiedniego działania, zgodności przedsięwzięcia z Lokalna Strategią Rozwoju oraz kryteriów wyboru wniosków do realizacji.

Przyjęcia interesantów – codziennie w godzinach 8.00-12.00