Tutaj jesteś: Aktualności » Walne zebranie członków LGD Ujście Baryczy - 07.03.2013 » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Walne zebranie członków LGD Ujście Baryczy - 07.03.2013

W dniu 07.03.2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”. Prezes Jolanta Wrotkowska przedstawiła zebranym prezentację obejmującą różne rodzaje działalności  i aktywności LGD w roku ubiegłym, m.in. cykl spotkań „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, II Rajd rowerowy Ujściem Baryczy i spływ kajakowy, wystawa „Piękno odzyskane”
w Osetnie, warsztaty rękodzielnicze, I Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych, III i IV nabór wniosków, udział w imprezie Oblężenie Klasztoru w Lubiążu, udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. Głównym punktem zebrania była procedura absolutoryjna. Na wniosek Komisji Rewizyjnej (przedstawiony przez sekretarza komisji panią Danutę First) członkowie LGD jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za 2012 rok. Poza tym omówiono planowane do realizacji w roku 2013 zadania LGD w ramach działań: 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju”,
431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
oraz 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.