Tutaj jesteś: Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

 

1.       wykonania opracowania dot. walorów historyczno-krajobrazowych obszaru Ujścia Baryczy.

Opracowanie powinno zawierać  opisy tras  rowerowych,  tras do nordic walking, kajakowych, opisy walorów  turystycznych i krajobrazowych na obszarze LGD. Przebieg tras powinien być naniesiony na podkłady mapowe. Opracowanie zostanie wykorzystane na potrzeby wydania przewodnika turystycznego po Ujściu Baryczy.
Objętość opracowania – 20 stron A4, wielkość czcionki 12, mapa

2.       Wykonania opracowania dot.  walorów przyrodniczych obszaru Ujścia Baryczy. Opracowanie powinno zawierać  opisy walorów  przyrodniczych obszaru LGD - cennych siedlisk, występujących gatunków flory i fauny, ścieżek dydaktycznych itp.  Lokalizacja elementów zawartych w opracowaniu powinna być naniesiona na podkłady mapowe.
Objętość opracowania – 20 stron A4, wielkość czcionki 12, mapa

 

3.       Przekazania praw autorskich do 30 zdjęć  zawierających obiekty przyrodnicze i turystyczne
z obszaru LGD Ujścia Baryczy na potrzeby wydania przewodnika turystycznego po Ujściu Baryczy. Zdjęcia wykorzystane zostaną jako ilustracje do  przewodnika oraz podczas wydarzeń promujących  przewodnik.

 

 

WARUNKI

 

1.       Oferty cenowe należy złożyć do dnia 10.03.2014r.

2.       Termin dostarczenia materiałów wersji cyfrowej i tradycyjnej: 31 marca 2014 roku do godz. 15.00.

3.       Ogłoszenie wyników: 10.03.2014r.

 

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska, Elżbieta Kalecka, tel. 65/544 36 40.