Tutaj jesteś: Aktualności » Walne Zebranie Członków 15 kwietnia 2011 » Wtorek, 19 marzec Imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety

Walne Zebranie Członków 15 kwietnia 2011

W dniu 15 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za rok 2010 oraz zmiany w osobowym składzie Zarządu i Rady stowarzyszenia.

W związku ze złożonymi rezygnacjami członków Zarządu – Pani Anny Demkowicz oraz Pana Remigiusza Drzewieckiego oraz członka Rady – Pana Jana Sowy Walne Zebranie Członków stowarzyszenia podjęło uchwały o wygaśnięciu ich mandatów oraz uchwały w sprawie wyboru na członków Zarządu Pani Agaty Jankowskiej – Michalskiej oraz Pana Bronisława Pospiecha, a na członka Rady Pani Lilli Różańskiej. Prezes Zarządu Pani Jolanta Wrotkowska w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała odchodzącym członkom Zarządu oraz Rady za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz życzyła powodzenia i sukcesów w dalszej pracy społecznej i zawodowej.

Dnia 15 kwietnia odbyło się również posiedzenie Zarządu w nowym składzie, na którym członkowie Zarządu funkcję sekretarza powierzyli Panu Bronisławowi Pospiechowi.