Tutaj jesteś: PROJEKT WSPÓŁPRACY » Artykuł 1 » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Spotkanie robocze

                

W dniu 12.12.2013r. odbyło się kolejne spotkanie robocze partnerów projektu współpracy. Tym razem przedstawiciele LGD Ujście Baryczy udali się z wizytą do Zagórza Śląskiego do LGD Partnerstwo Sowiogórskie. Na spotkaniu wypracowano wspólne założenia projektu realizacyjnego, określono jego budżet oraz harmonogram realizacji zadań.
W wyniku realizacji projektu współpracy pn. „Turystyka Orężem Regionu” (akronim TOR) powstaną elementy infrastruktury turystycznej (na naszym terenie siłownie napowietrzne w Górze i Wąsoszu, wiata  w Naratowie, wieża obserwacyjna w Niechlowie, na terenie LGD Partnerstwo Sowiogórskie – 15 wiat turystycznych), wydana zostanie wspólna publikacja promująca obszary naszych LGD.

W dniu 13.12.2013r.  podpisano umowę przyznania pomocy nr 00010-6931-UM0100015/13 w ramach działania "Wdrażanie Projektów Współpracy" w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013  tym samym pozyskując środki mające na celu przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do realizacji projektu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.