Tutaj jesteś: LGD „UJŚCIE BARYCZY” » Prezentacja LGD » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Prezentacja LGD "Ujście Baryczy"

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”: Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz to pełna nazwa stowarzyszenia powstałego w dniu 16 kwietnia 2008 roku, a zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000313176 w dniu 8 września 2008 roku. W obrocie prawnym może posługiwać się także skrótem: LGD „Ujście Baryczy”. Siedzibą LGD „Ujście Baryczy” jest miasto Góra.
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich, co realizowane jest poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy.

LGD „Ujście Baryczy” jest partnerstwem trójsektorowym, tzn. jego członkami są osoby reprezentujące 3 sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.

Aktualnie LGD „Ujście Baryczy” liczy w 71 członków. Wszyscy członkowie są członkami zwyczajnymi, co oznacza, że posiadają oni pełnię praw członka LGD. Statut LGD „Ujście Baryczy” przewiduje również członków wspierających, ale aktualnie stowarzyszenie nie zrzesza takich członków.

Strukturę członków LGD „UJŚCIE BARYCZY” przedstawia poniższa tabela.


PŁEĆmężczyźni19
kobiety52
SEKTORpubliczny3
gospodarczy7
społeczny61
GMINAGóra50
Niechlów7
Wąsosz14

*) płeć członków LGD będących osobami prawnymi określono wg. ich reprezentantów

Władzami stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Rada,
  • Komisja Rewizyjna,

Zakres kompetencji poszczególnych organów stowarzyszenia określa statut.