Tutaj jesteś: LGD „UJŚCIE BARYCZY” » Władze » Walne zebranie członków » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz.

KOMPETENCJE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2. Wybieranie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie ich liczby,

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

5. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał władz Stowarzyszenia ich dotyczących,

6. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

7. Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9. Podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.wykaz członków LGD bez danych adresowych.doc

Lista członków LGD stan na 31.12.2017

Lista członków LGD stan na 26_04_2018

Lista członków LGD stan na 04.09.2018

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków »