Tutaj jesteś: LGD „UJŚCIE BARYCZY” » Władze » Komisja Rewizyjna » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Katarzyna Kurdek - Przewodniczący

Irena Bulczyńska - Sekretarz
Radosław Mrówka - Członek


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności oraz określenie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień,
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4. Opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Regulamin Komisji Rewizyjnej »