Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2019-04-26
Walne Zebranie Członków w dniu 25.04.2019
W dniu 25.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Ujście Baryczy, którego jednym z głównych punktów porządku obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018. 
Obecni na zebraniu członkowie stowarzyszenia po wysłuchaniu sprawozdania z działalności LGD przedstawionego przez Prezes Jolantę Wrotkowską oraz wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Przewodniczącą Katarzynę Kurdek, udzielili jednogłośnie Zarządowi stowarzyszenia absolutorium za działalność w roku 2018.
W kolejnych punktach zebrania omówiono również plany działalności LGD na rok 2019 tj. rozpoczynające się 06.05.2019 nabory wniosków oraz planowaną działalność edukacyjno - promocyjną (spływ kajakowy, wyjazdy studyjne).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się