Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice CasinoEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2023-05-22
Serdecznie zapraszamy członków LGD Ujście Baryczy, członków grupy roboczej ds. LSR, aktywnych lokalnych liderów i wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru na
 FORUM LOKALNE, które rozpocznie się 31.05.2023r. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13 (sala klubowa).
Podczas forum zapoznamy Państwa z projektem naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Zebrane od uczestników uwagi do projektu dokumentu będą niezwykle cennym narzędziem do przygotowania ostatecznego brzmienia strategii, a następnie przedstawienia jej do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
Prosimy o Państwa obecność i zaangażowanie w przygotowaniu strategii odzwierciedlającej nasze oczekiwania i plany.


Przygotowanie strategii współfinansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" PROW na lata 2014-2020

2023-04-20
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
W dniu 18.04.2023r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków LGD, podczas którego:
● członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2022
●przyjęto zmiany w statucie, dostosowując go do nowego okresu programowania i Wspólnej Polityki Rolnej
●w związku z upływem kadencji władz wybrano:
  •Zarząd w składzie 
Jolanta Wrotkowska - Prezes
Lilla Różańska- Wiceprezes 
Teresa Frączkiewicz - Skarbnik
Joanna Lorenc - sekretarz
Tadeusz Otto
•Radę w składzie
Ludwik Skoczylas - przewodniczący 
Halina Mielnik - zastępca przewodniczącego
Elżbieta Maćkowska - sekretarz
Iwona Buczyńska 
Bożena Gawlicz
Arkadiusz Gortych 
Agnieszka Jędryczka
Joanna Laksander 
Maria Michta
Zbigniew Mikoluk 
Marzena Myszorek
Teresa Sibilak 
•Komisję Rewizyjną w składzie
Katarzyna Kurdek - przewodnicząca
Danuta Biernacka
Radosław Mrówka
●omówiono plany najbliższej działalności LGD.
Dziękujemy wszystkim obecnym za poświęcony czas i zaangażowanie w pracę stowarzyszenia.
Pracownikom Dom Kultury w Górze na czele z p.dyrektorem Arkadiuszem Gustawem dziękujemy za udostępnienie i przygotowanie sali.
2023-04-05
ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 18 kwietnia 2023r. o godz. 12:00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13
Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie Prezesa Zarządu za rok 2022.
3. Absolutorium dla Zarządu LGD Ujście Baryczy za rok 2022.
4. Zmiana statutu LGD Ujście Baryczy w związku z nowym okresem  programowania.
5. Wybory władz LGD  - Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej - w związku z upływem kadencji.
6. Plany działalności LGD w roku 2023r.
7. Wolne głosy.
8. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 18 kwietnia 2023 roku o godz. 12:15.


Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 120 min.

PREZES LGD UJŚCIE BARYCZY
(-) Jolanta Wrotkowska


2023-04-05
W dniu 03.04.2023r. wybraliśmy się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze, by wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami obszaru porozmawiać na temat wody, jej znaczenia w środowisku, a w szczególności o możliwościach zagospodarowania i wykorzystania wody opadowej. Wierzymy, że edukacja ekologiczna przyniesie wymierne efekty naszych działań prośrodowiskowych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach, za co im serdecznie dziękujemy! Dziękujemy również p. Marcie Kokot - Wójcik za zaproszenie na zajęcia świetlicowe.
2023-03-07
Nie odpoczywamy! Z pełną mocą rozpoczynamy realizację kolejnego projektu! W dniu wczorajszym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze odbyliśmy spacer badawczy oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu planistycznym w ramach realizacji projektu "Młodzieżowe inicjatywy dla dobrego klimatu" finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny za pośrednictwem Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja. Przypominamy, że w ramach projektu powstanie przy szkole m.in. ogród deszczowy z elementami ogrodu warzywnego, zasilany w wodę opadową z dachu.
ZOBACZ WSZYSTKIE

Polecamy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się