Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

 
 
1
 
2
   ...  
57
 
 
PRACA BIURA LGD W DNIACH 18-20.06.2024
2024-06-14
Informujemy, że w związku z wyjazdem pracowników biura LGD na konferencję "LEADER osiągnięcia, wyzwania i możliwości" w dniach 18-20.06.2024r. (wtorek-czwartek) kontakt z biurem LGD możliwy będzie jedynie drogą telefoniczną: 65 30 700 30, 536 408 818. Przepraszamy za utrudnienia.
2024-06-14


Po ponad rocznej pracy przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027 oraz podpisaniu umowy ramowej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” rozpoczyna intensywny proces wdrażania strategii na obszarze gmin członkowskich tj. gminy Góra, Niechlów i Wąsosz, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata2023-2027. LGD Ujście Baryczy dysponuje w tym okresie programowania budżetem na wdrażanie w wysokości 1 250 000 euro, z którego sfinansowane zostaną różnorakie działania wskazane przez społeczność lokalną w trakcie procesu tworzenia strategii. Planuje się wsparcie aktywności mieszkańców w oparciu o lokalne zasoby w ramach organizowanych naborów na projekty grantowe, z zakresu poprawy dostępu do infrastruktury publicznej, działań kulturalnych, rekreacyjnych, promocyjnych, włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Beneficjentami tych zadań mogą być m.in. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy obszaru, jednostki sektora finansów publicznych, koła gospodyń wiejskich, sołectwa. Kontynuowane będzie również wsparcie dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą, a także rolników podejmujących lub rozwijających dodatkowe funkcje małych gospodarstw rolnych tj. dofinansowania na tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych. W nowej perspektywie nie zabraknie również działań własnych LGD skupiających się głownie na edukacji regionalnej oraz przyrodniczej, aktywizacji społeczności lokalnej i działań promujących region. Harmonogram planowanych naborów znajduje się w zakładce PS WPR. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, mieszczącym się w Górze, ul. Armii Polskiej 11-13 (budynek Domu Kultury), tel. 65 30 700 30, 536 408 818,e-mail: ujście.baryczy@gora.com.pl

PRACA BIURA LGD W DN. 02.05.2024
2024-04-30
Informujemy, że w dniu 02.05.2024r. (czwartek) biuro LGD będzie nieczynne.
Przepraszamy za niedogodności i zapraszamy do kontaktu od 06.05.2024r.
2024-04-25
ZAPROSZENIE
NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 06 maja 2024 roku o godz. 14:00 w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13.

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie z działalności LGD w roku 2023.
3. Absolutorium dla Zarządu za rok 2023.
4. Zmiana statutu stowarzyszenia.
5. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady  LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027
6. Przyjęcie Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027
7. Przyjęcie Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania lub zmiany
8. Przyjęcie Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz kryteriów wyboru grantobiorców.
9. Plany działalności LGD w roku 2024.
10. Wolne głosy.
11. Zamknięcie obrad.

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 06 maja 2024 roku o godz. 14:15.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 60 min.

PREZES ZARZĄDU LGD UŚCIE BARYCZY
     (-) Jolanta Wrotkowska

2024-04-16
Zachęcamy do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru wraz z procedurą ich ustalenia i zmiany. Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 24.04.2024r. za pomocą formularza uwag, dostępnego do pobrania poniżej.
2024-03-27
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" życzy pełnych ciepła, serdeczności i miłości Świąt Wielkanocnych.
Niech będzie to czas zasłużonego odpoczynku, mile spędzony w gronie najbliższych.
Wesołego Alleluja!
 
 
1
 
2
   ...  
57
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się