Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU
 • Jolanta Wrotkowska – Prezes Zarządu
 • Lilla Różańska – Wiceprezes Zarządu
 • Teresa Frączkiewicz – Skarbnik
 • Joanna Lorenc – Sekretarz
 • Tadeusz Otto – Członek Zarządu
KOMPETENCJE ZARZĄDU:
 1. Kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,
 2. Opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie,
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 4. Ustalanie wysokość składki członkowskiej,
 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
 8. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 9. Powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych, badawczych i problemowych,
 10. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
 11. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 12. Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
 13. Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 14. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków,
 15. Tworzenie biura Stowarzyszenia oraz określanie struktury organizacyjnej biura i liczby etatów,
 16. Opracowanie regulaminu Zarządu.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się