Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Projekt grantowy 1/2018/G


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

LGD Ujście Baryczy na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00580-6935-UM0121147/18 z dnia 28.12.2018r. realizuje projekt grantowy 1/2018/G pn. „ Rozwój infrastruktury turystycznej oraz aktywna promocja Ujścia Baryczy” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu grantowego jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w zakresie:
Zachowania dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie 3 podmiotów kultywujących dziedzictwo lokalne;
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez powstanie 7 obiektów turystyczno – rekreacyjnych;
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wydanie 3 publikacji promujących region, organizację 4 wydarzeń promocyjnych, wydanie 5 rodzajów materiałów promocyjnych.

W ramach projektu grantowego wyłoniono 15 grantobiorców. W wyniku realizacji przez nich zadań grantowych w latach 2019-2020:
doposaża się 3 podmioty kultywujące dziedzictwo lokalne – Teatrzyk Małego Widza, zespół śpiewaczy Osetnopolanie, Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie;
teren LGD wzbogaci 7 obiektów turystyczno – rekreacyjnych: 3 siłownie napowietrzne w Sicinach, Naratowie i Łękanowie, 2 place zabaw w Górze i Czeladzi Wielkiej, boisko treningowe w Wąsoszu, miejsce rekreacyjno – edukacyjne w Ślubowie
wydane zostaną 3 publikacje promujące region pod wspólnym tytułem „Cztery pory roku nad Baryczą”, zorganizowane zostaną 4 wydarzenia promocyjne – rajd rowerowy, spływ kajakowy, zajęcia promocyjne powiązane z aktywnością fizyczną oraz festyn promocyjny połączony z elementami edukacji ekologicznej, wydanych zostanie również 5 rodzajów materiałów promocyjnych: magnesy z notesem, długopisy, widokówki, znaczki buton, smycze.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się